Інформаційні матеріали про результати міжнародної діяльності Держмитслужби у 2009 році

Інформаційні матеріали про результати
міжнародної діяльності Держмитслужби у 2009 році

Протягом 2009 року міжнародна діяльність Держмитслужби була спрямована на розвиток багатостороннього співробітництва у митній сфері, забезпечення участі у діяльності Всесвітньої митної організації, приєднання до міжнародних митних конвенцій, створення договірно-правової бази двостороннього галузевого співробітництва із зарубіжними країнами, тощо.

Серед основних результатів у сфері міжнародної діяльності, досягнутих протягом 2009 року, слід зазначити такі.

У сфері багатостороннього співробітництва

Підготовлено та передано стороні ЄС відповідний текст для включення до проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що стосується врегулювання на законодавчому рівні питання обміну інформацією між Держмитслужбою та митними органами держав-членів ЄС про товари і транспортні засоби.

Забезпечено участь у переговорному процесі з ЄС стосовно створення зони вільної торгівлі, зокрема, у опрацюванні розділу „Сприяння у торгівлі товарами” проекту відповідної Угоди між Україною та ЄС.

Здійснено опрацювання Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

Підготовлено та забезпечено участь у черговому четвертому засіданні Підкомітету Україна-ЄС №5, під час якого було обговорено нагальні проблемні питання в митній сфері, стан виконання домовленостей, досягнутих під час третього засідання Підкомітету (Київ, 23.10.08) та ряд важливих питань співробітництва між Україною та ЄС, що надасть в подальшому можливість ефективно співпрацювати зі стороною ЄС.

Забезпечено підготовку та участь у заходах, організованих Всесвітньою митної організацією, ГУАМ, ОЧЕС і СНД та іншими міжнародними організаціями.

Здійснено супровід у Комітетах Верховної Ради України проекту Закону України „Про прийняття Рекомендації Ради митного співробітництва стосовно внесення змін до Конвенції про створення Ради митного співробітництва (Всесвітньої митної організації)”.

Опрацьовано питання щодо створення в Україні Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації.

Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур», який передбачається внести на розгляд Верховної Ради України через представника (-ів) депутатського корпусу.

У контексті проведення роботи з приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і Конвенції про спільну транзитну процедуру здійснено заходи для забезпечення участі представника Держмитслужби у засіданнях Робочої групи ЄС-ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі) та ЕМГ (Електронна Митна Група) – НКТС (Нова комп’ютеризована транзитна система) у якості неформального спостерігача.

У сфері двостороннього співробітництва

Забезпечено розробку, погодження і підписання таких міжнародних договорів:

- Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про взаємну допомогу в митних справах (17.06.09, Київ);

- Протоколу між Державною митною службою України, Державним комітетом статистики України, Чеським статистичним управлінням і Генеральним митним директоратом Чеської Республіки про співробітництво у сфері обміну митною та статистичною інформацією (17.09.09, Київ);

- Протоколу між Державною митною службою України і Федеральною митною службою Російської Федерації (ФМС Росії) про співробітництво в галузі проведення експертиз товарів при їх митному контролі та оформленні (09.10.09, м.Казань);

- Протоколу між Державною митною службою України та Митним директоратом Словацької Республіки про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через державний кордон України і Словацької Республіки (18.09.09, м.Ужгород).

- Протоколу про порядок взаємодії між Державною митною службою України та Комітетом державних доходів при Уряді Республіки Вірменія з питань обміну митною статистичною інформацією (15.10.09, Єреван);

- Протоколу між Державною митною службою України і Службою доходів Міністерства фінансів Грузії щодо організації обміну попередньою інформацією про товари й транспортні засоби, що переміщуються через державні кордони України та Грузії (29.10.09, Тбілісі).

З метою виконання внутрішньодержавних процедур, пов’язаних з набуттям чинності міжурядовою українсько-чорногорською Угодою про взаємну допомогу в митних справах від 17.06.09 розроблено проект та забезпечено прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про взаємну допомогу в митних справах» від 2 грудня 2009 року №1283.

Вжито заходів для розроблення, опрацювання і погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади України та іноземними контрагентами наступних проектів:

- Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про взаємну допомогу в митних справах;

- Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про співробітництво та взаємну адміністративну допомогу в митних справах;

- Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Аргентинської Республіки про взаємну адміністративну допомогу у запобіганні, розслідуванні та припиненні митних правопорушень;

- Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини про взаємну допомогу в митних справах;

- Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про взаємну адміністративну допомогу в митних справах;

- Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про взаємодопомогу в митних справах;

- Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісламської Республіки Афганістан про взаємну допомогу в митних справах;

- Угоди між Департаментом мит та акцизів Гонконгу, Китай та Державною митною службою України про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах;

- Протоколу між Державною митною службою України та Генеральним департаментом в’єтнамських митниць про взаємодію з питань обміну даними митної статистики взаємної торгівлі;

- Меморандуму між Державною митною службою України і Національною митною адміністрацією Міністерства державних доходів Румунії щодо реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємодопомогу в митних справах;

- Протоколу між Державною митною службою України та Митною адміністрацією Чорногорії про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через державні кордони України та Чорногорії;

- Протоколу між Державною митною службою України та Генеральною адміністрацією митниць Китайської Народної Республіки щодо взаємної допомоги в перевірці достовірності задекларованої вартості товарів;

З метою підтримання належного рівня взаємодії на спільних кордонах і розвитку двостороннього митного співробітництва, організовано низку робочих зустрічей Голови та заступників Голови Держмитслужби, а також начальників прикордонних митниць з керівництвом митних адміністрацій і прикордонних митних органів (Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Польща, Угорської Республіки, Словацької Республіки, Румунії).

Забезпечено проведення зустрічей керівництва Держмитслужби з представниками дипломатичних представництв зарубіжних країн в Україні (США, Республіка Корея, ФРН).

За результатами проведення зазначених двосторонніх зустрічей підписана тристороння Декларація про посилення співробітництва між митними органами України, Білорусії та Польщі, проведено експеримент з виміру часу, необхідного для перетину українсько-польського кордону, досягнуто домовленості про проведення такого експерименту на українсько-молдовському та українсько-білоруському кордоні, вжито заходів з налагодження та розвитку інформаційного обміну з митними адміністраціями Республіки Білорусь, Російської Федерації та Республіки Молдова, активізовано співробітництво митних органів України з митними органами суміжних країн у правоохоронній сфері.

Забезпечено активну участь представників Держмитслужбі у роботі двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва.

У сфері залучення технічної допомоги

В рамках проекту “Поставка мобільного інспекційного обладнання та систем рентгенівського сканування митним службам Білорусі, України та Молдови” (донор – ЄС) отримано 2 мобільних рентгенівських системи, вартістю 1 200 тис. євро кожна, та комплект запасних частин до 6-ти мобільних скануючих рентгенівських систем Rapiscan Eagle 4.5 MeV (отриманих у минулому році) і комп’ютерного обладнання на загальну суму приблизно 910 тис. євро.

Урядом США в рамках проектів “Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення” та “Ініціатива із запобігання розповсюдженню зброї масового знищення” передано Держмитслужбі України засобів митного контролю, комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, цифрової техніки, засобів зв’язку та транспорту на загальну суму 3 100 000 дол. США.

Місія ЄС з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні надала технічну допомогу Держмитслужбі у вигляді талонів на паливо на суму приблизно 1 130 тис. грн.

Урядом США в рамках проектів “Компонент 4: оптимізація та належне застосування нормативних актів; вид діяльності 4.1.: регуляторна реформа у сфері міждержавних перевезень” та “Зниження рівня корупції в державному секторі України: контроль за дотриманням та застосуванням етичних та адміністративних стандартів та контроль з боку органів влади за їх дотриманням” надано технічну допомогу у вигляді програмного забезпечення та відповідних ліцензій на його використання, комп’ютерного та серверного обладнання на суму приблизно 1 млн. грн.

В організаційній і протокольній сферах

З метою вдосконалення проведення організаційно-протокольних заходів міжнародного співробітництва затверджено Інструкцію про організаційно-протокольне забезпечення заходів міжнародної діяльності, здійснення службових закордонних відряджень та зарубіжних візитів представників Державної митної служби України (наказ ДМСУ від 07.09.09 №833).

У контексті проведення міжнародної діяльності у 2009 році було здійснено 105 міжнародних заходів в т. ч. відряджень за кордон – 62.

З них за рахунок: Держмитслужби України – 32; Кабінету Міністрів України – 5; Міністерства економіки України – 6 і проектів технічної допомоги – 19. Візитів офіційних іноземних делегацій в Держмитслужбі України – 43 (що на сьогоднішній день це на 30,3% більше, ніж в минулому році), які здійснювались за рахунок Держмитслужби згідно з кошторисом представницьких витрат на 2009 рік.

Джерело: Держмитслужба України