Проект ПКМУ: "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

ПРОЕКТ

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від №

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Державній митній службі України привести нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 584 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 775; 2007 р., № 60, ст. 2381; 2008 р., № 32, ст. 1047):

1) Абзац другий пункту 2 доповнити словами "та Конвенції про тимчасове ввезення";

2) Пункт 71 викласти в такій редакції:

"Митне оформлення товарів, що переміщуються нерезидентами через митний кордон України на підставі книжок (карнетів) А.Т.А., здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через державний кордон, за винятком випадків, передбачених законодавством, у тому числі цим Порядком.

За наявності в книжці (карнеті) А.Т.А. блакитних документів на транзит ("transit") митне оформлення товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України відповідно до Додатка В.1 до Конвенції про тимчасове ввезення, та товарів, призначених для використання при проведенні наукових, культурних, освітніх та інших подібних заходів, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце проведення заходу.

Митне оформлення із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А товарів, що ввозяться на митну територію України у складі консолідованих вантажів транспортною (транспортно-експедиційною) організацією – резидентом з використанням митного ліцензійного складу, який належить цій організації, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташовано такий митний ліцензійний склад.

Припинення митного режиму тимчасового ввезення на митну територію України товарів на підставі книжок (карнетів) А.Т.А. може бути здійснено відповідно до статей 12 - 14 Конвенції про тимчасове ввезення будь-яким митним органом України.".

2. Абзац другий пункту 3 Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1 ст. 11), після слів "вантажна митна декларація" доповнити словами "або книжка (карнет) А.Т.А.".

3. Абзац другий пункту 3 Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1 ст. 11), після слів «вантажна митна декларація» доповнити словами «або книжка (карнет) А.Т.А.».

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р.
№ 1855 "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2291; 2007 р., № 60, ст. 2381) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Установити, що митне оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митними органами за умови гарантування додержання цього режиму, за винятком:

товарів, які тимчасово вивозяться за межі митної території України та не обкладаються вивізним митом;

товарів, які тимчасово ввозяться на митну територію України з оподаткуванням;

устаткування для підготовки радіо- чи телепередач i репортажів, та транспортних засобів, спеціально пристосованих для використання для цілей радiо- чи телепередач;

контейнерів, піддонів та упаковки;

наукового i педагогічного устаткування та матеріалів для забезпечення добробуту мореплавців, що використовуються на борту суден;

особистих речей;

товарів, ввезених для спортивних цілей;

товарів, що ввозяться в рамках прикордонного обігу;

медичного, хірургічного i лабораторного устаткування, а також будь-яких товарів, такі як автомобілі чи інші транспортні засоби, ковдри, намети, збірні будинки, інші товари першої необхідності, відправлені для надання допомоги потерпілим від стихійного лиха чи подібних катастроф;

транспортних засобів комерційного використання, а також запасних частин та устаткування, які ввозяться для використання при ремонті раніше тимчасово ввезеного транспортного засобу;

тяглових тварин, тварин, ввезених для перегону на нове пасовисько чи випасання на землях, розташованих у прикордонній зоні;

товарів, що переміщуються особами, яким надаються митні пільги відповідно до розділу ХІІІ Митного кодексу України та міжнародних договорів України;

морських і річкових суден, інших плавучих засобів та повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту;

устаткування та матеріалів, призначених нерезидентами для будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших плавучих засобів та повітряних суден;

суднового спорядження, що переміщується із судна закордонного плавання для проведення робіт та надання послуг, а також запасних частин такого суднового спорядження.

Гарантування додержання митного режиму тимчасового ввезення на митну територію України товарів на підставі книжок (карнетів) А.Т.А. здійснюється відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення та Додатків A, B.1 - B.9 і D до неї, прийнятих 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі."

5. У Порядку прийняття рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1855 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2291; 2007 р., № 60, ст. 2381) пункт 6 викласти в редакції:

"Дія пунктів 1-5 цього Порядку не поширюється на товари, що переміщуються через митний кордон України на підставі книжок (карнетів) А.Т.А.; предмети, що належать громадянам, які перетинають митний кордон України не з метою провадження підприємницької діяльності; на транспортні засоби, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України; переміщення контейнерів, піддонів та упаковки, а також суднове спорядження, його комплектуючі частини, суднові запасні частини, що переміщуються із судна закордонного плавання для проведення робіт та надання послуг.

Рішення про допущення товарів до переміщення на підставі книжки (карнета) А.Т.А. приймається уповноваженою особою митного органу після перевірки зазначених у такій книжці відомостей на відповідність положенням Конвенції про тимчасове ввезення та Додатків A, B.1 - B.9 і D до неї, прийнятим 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі.

У разі коли за результатами зазначеної перевірки тимчасове ввезення (вивезення) товарів на підставі книжки (карнета) А.Т.А. неможливе (зокрема, якщо товари не підлягають пропуску з умовним повним звільненням від оподаткування), такі товари можуть бути розміщені в будь-який митний режим згідно з положеннями Митного кодексу України.

Рішення про допущення товарів до переміщення приймається посадовою особою митного органу, якою здійснюється митне оформлення таких товарів, без подання заінтересованою особою заяви, передбаченої пунктом першим цього Порядку, у випадках переміщення:

предметів, що належать громадянам, які перетинають митний кордон України не з метою провадження підприємницької діяльності;

транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;

контейнерів, піддонів та упаковки;

судового спорядження, його комплектуючих частин, суднових запасних частин, що переміщуються із судна закордонного плавання для проведення робіт та надання послуг.".