НБУ: Про внесення зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
23.10.2008 N 336

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2008 р.
за N 1025/15716


Про внесення зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

Відповідно до вимог статей 44 і 45 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Пункт 2 глави 3 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

"Уповноважені банки з метою здійснення контролю за відповідністю операції законодавству зобов'язані попередньо зарахувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку". З цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти в режимі Т+5 днів, тобто виключно на шостий день з дня зарахування гривень на цей рахунок".

2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (О.А.Щербакова).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Джерело:Верховна Рада України