ПРОТОКОЛ загальних зборів підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору Рів­ного та Рівненської області

ПРОТОКОЛ
загальних зборів підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору Рів­ного та Рівненської області

«09» грудня 2008 р.

м. Рівне

З ініціативи групи підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору проведені загальні збори стосовно розгляду питань діяльності митних брокерів за темою: «Проблеми та перс­пективи діяльності митних брокерів після 01 січня 2009 року».

Голова зборів: Антонович О.А.
Секретар зборів: Конончук В.М

Присутні:

Представники підприємств що здійснюють декларування на підставі договору

ТОВ «Митний брокер Рівне»

Гуменюк С.М..

Директор

ТОВ «Рівне-Дек»

Зіневич С.Л.

директор.

ФО - підприємець

Тетерятников Володимир Геннадієвич

 

ФО – підприємець

Науменко Костянтин Васильович

 

ФО - підприємець

Маринич Василь Михайлович

 

ПП «Норма-плюс»

Воловодовський П.О.

Директор

ТОВ «АЛС-Захід»

Гунько О.В.

директор.

МПП «Брокер»

Тверда Л.Н..

директор

ПП "Нео-Х"

Конончук В.М.

Директор

ДП «ЕКСІМП-Рівне»

Антонович О.А.

директор

ТОВ «Брок-Сервіс»

Медвідь В.Г.

директор

Слухали:

Антонович О.А.
Відкрив загальні збори.

Антонович О.А.
Виступив перед зборами з інформацією.
Загальні збори підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору Рівного та Рівненської області ознайомившись з Наказом ДМСУ №1334 від 26 листопада 2008 року «Про за­твердження тимчасового Порядку діяльності митних брокерів та їх представників». Висновком та пропозиціями Громадської Ради при Державній митній службі України щодо проекту Наказу Держмитслужби «Про затвердження Порядку діяльності митних брокерів та їх представників». Листом Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України від 28/11/08 №265, беручи до уваги юридичний аналіз Наказу ДМСУ №1334 проведений ЮФ ТОВ "Консалтингова група "ЮДК", з метою уникнення порушення чинного законодавства України, а саме:

1.   Статті 176-178 Митного кодексу України від 11.07.2002 №92-ІУ.

2.    Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.02.2000 №1775-ІІІ

постановили:
1. Запропонувати Державній митній службі України скасувати дію наказу № 1334 від 26.11.2008 року

2. В строк до 12/12/2008 підготувати та подати до Державної митної служби всі необхідні документи для отримання Ліцензії митного брокера згідно Закону України «Про ліцензування певних видів гос­подарської діяльності» № 1775-ІП від 01.06.2000року.

3. Загальні збори вважають за необхідне попередити Державну митну службу України, що в разі по­дальшого зволікання з вирішенням питання видачі Ліцензій митного брокера з 01 січня 2009 року можливі затримки з оформлення зовнішньоекономічних вантажів, що призведе до простоїв транспор­ту та невиправданих збитків підприємств, що автоматично зменшить надходження коштів в держав­ний бюджет України, також збільшення чисельності безробітних громадян.

4.Надати інформацію про стан речей, що склався з видачею Ліцензій митного брокера та наслідки до яких це може призвести, підприємствам з якими укладені договори доручення на проведення декла­рування.

5. Протокол загальних зборів підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору Рівно­го та Рівненської області надати для ознайомлення в Рівненську митницю, Державну митну службу України, Кабінет міністрів України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадську раду при Державній митній службі України. Розмістити на сайтах підтримки ЗЕД.

б. Зобов'язати Громадську раду при Рівненській митниці надати цей протокол ВОМК Рівненської митниці для ознайомлення з ним підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору Рівного та Рівненській області які з тих чи інших причин не змогли взяти участь в загальних зборах.

Проголосували:
Одностайно.

Голова зборів:

Антонович О.А

Секретар зборів:

Конончук В.М.