Розпорядження Голови ДМСУ щодо проведення відомчої телефонної конференції (селекторної наради) із представниками громадськості

ГОЛОВА
Державної митної служби України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.12.09

№115/1-р

З метою залучення громадськості до формування та реалізації державної політики та для забезпечення прозорості і відкритості діалогу Державної митної служби України з громадськістю 15 грудня 2009 року провести відомчу розширену телефонну конференцію за участю керівництва Служби, співголови Ради підприємців при КМУ Продан О.П., керівників структурних підрозділів ДМСУ, керівників митних органів, представників Громадської ради при Держмитслужбі та членів громадських рад при митних органах.

Тема  конференції: «Стан та актуальні питання взаємодії Держмитслужби України з громадськістю».
Початок конференції об 1100.

З метою належної організації вказаної конференції доручаю:

  Департаменту організаційного забезпечення діяльності керівництва Служби

Вжити необхідних організаційних заходів для забезпечення проведення телефонної конференції.

Забезпечити присутніх розхідними матеріали, потрібними для роботи.

Забезпечити ведення протоколу конференції.

  Регіональній інформаційній митниці

Забезпечити технічне супроводження проведення конференції.

  Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держмитслужби України

На виконання резолюцій Голови Служби від 25.08.09 № 17236/15 до листа Ради підприємців при КМУ від 21.08.09 № 333, від 26.08.09 № 17476/7 до листа Громадської ради при Держмитслужбі України від 25.08.09 № 23 та від 03.09.09 № 18043/7 до листа Громадської ради при Держмитслужбі України від 03.09.09 № 24 підготувати та надати до Відділу з питань взаємодії  із ЗМІ та зв’язків з громадськістю копії відповідей на запитання суб’єктів ЗЕД, які містяться у вказаних вище листах.

Передати після закінчення селекторної наради Раді підприємців при КМУ та Громадській раді при Держмитслужбі України офіційні відповіді на вказані питання.

Проаналізувати свій напрямок роботи та до 1700 10.12.09 надати до Прес-служби короткі довідки з проблемних питань, які існують в роботі з громадськістю, суб’єктами ЗЕД та можуть бути підняті представниками громадськості під час конференції.

Матеріали надаються в твердому та електронному вигляді.

Взяти особисту участь у роботі конференції та бути готовими до виступу з будь-яких не передбачених Порядком денним питань.

  Відділу з питань взаємодії  із ЗМІ та зв’язків з громадськістю

До 1400 14.12.09 підготувати узагальнені матеріали щодо телефонної конференції для керівництва Служби.

Забезпечити участь у телефонній конференції представників громадської ради при ДМСУ.

  Начальникам регіональних митниць та митниць

Проаналізувати проблемні питання, які існують в роботі з громадськістю, суб’єктами ЗЕД та можуть бути підняті представниками громадськості під час конференції.

Забезпечити участь представників громадських рад у регіоні в телефонній конференції, або іншої громадськості.

Бути готовими до виступу.

А.В.Макаренко