Держстандарт: орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

30.11.2009 р.. № 12307-1-4/17

Державна митна служба України

Щодо надання орієнтовного переліку
продукції, що підлягає оцінці відповідності
вимогам Технічного регламенту ліфтів

З метою недопущення ввезення на митну територію України продукції (товару), яка не відповідає вимогам, встановленим законодавством або нормативними документами діючими в Україні, надсилаємо для керівництва в роботі орієнтовний перелік продукції (далі-перелік), яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 465 "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів" та спільним наказом Держгірпромнагяду і Держспоживстандарту від 01.10.2009 № 161/353 "Про затвердження Плану спільних дій з впровадження Технічного регламенту ліфтів" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність складеної виробником та/або уповноваженою особою, монтажником, постачальником.

Додаток: перелік на 1 арк.

Голова

Л.В. Лосюк

Додаток
до листа Держспоживстандару
від 30.11.2009 р.. № 12307-1-4/17

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 465

Назва продукції

Код ДКПП

Код за УКТЗЕД

1. Ліфти, які обслуговують будівлі, мають кабіни, що рухаються уздовж жорстких напрямних з кутом нахилу не більш як 15 град, від вертикалі і призначаються для перевезення людей, людей і вантажів або тільки вантажів 29.22.16 8428
8431
2. Пристрої для блокування дверей шахти (замки дверей) 29.22.16 8431 31 00 00
8301 40 90 00
3. Пристрої для запобігання падінню кабіни та неконтрольованому руху вгору (уловлювачі) 29.22.19 8431 31 00 00
4. Пристрої, що обмежують швидкість 29.22.16
29.22.19
29.22.20
8431 31 00 00
8505
5. Буфери (амортизатори) енергонакопичувального типу нелінійні або з гасінням зворотного руху (пружинні буфери, пружинні накладки) 29.22.16
29.22.19
29.22.20
7320 20
8431 31 00 00
6. Буфери (амортизатори) енергорозсіювального типу (гідравлічні буфери, буфери тертя) 29.22.16
29.22.19
29.22.20
8431 31 00 00
7. Запобіжні пристрої, які монтуються до затискачів гідравлічних силових систем, які призначені для запобігання падінню 29.22.16
29.22.19
29.22.20
8428
8431 31 00 00
8. Електричні пристрої у вигляді запобіжних вимикачів 29.22.16
29.22.19
29.22.20
8431 31 00 00
9. Канати, троси для ліфтів 17.52

28.73.11
7312 10

Джерело: НВО ПОВЕРХНОСТЬ МД