Роз'яснення НБУ щодо законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними операціями резидентів

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.12.2009 р. N 28-311/4492-22644

Департамент валютного контролю та ліцензування

Головному управлінню Національного банку України в Автономній Республіці Крим,
Головному управлінню Національного банку України по м. Києву та Київській області,
територіальним управлінням Національного банку України,
Операційному управлінню Національного банку України,
Асоціації українських банків,
банкам України

Щодо набрання чинності Законом України від 23.06.2009 N 1533-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи"

У зв'язку з набранням чинності з 24 листопада 2009 року Законом України від 23.06.2009 N 1533-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" (далі - Закон N 1533) Національний банк України для використання в роботі та подальшого інформування банками своїх клієнтів щодо законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними операціями резидентів та здійснення банками контролю за дотриманням цих строків роз'яснює таке.

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку з цим та відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 09.02.99 N 1-рп/99 у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Законом N 1533 внесено зміни до Закону України від 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (далі - Закон N 185), згідно з якими передбачений Законом N 185 строк зарахування виручки в іноземній валюті на рахунки резидентів в банках за експортними операціями та відстрочення поставки товару за імпортними операціями зменшено зі 180 до 90 календарних днів (крім операцій суб'єктів космічної діяльності, для яких цей строк складає 500 календарних днів).

З огляду на викладене вище, зазначаємо, що встановлений згідно із Законом N 1533 строк поширюється на розрахунки за експортними, імпортними операціями, якщо передбачене статтею 1 Закону N 185 оформлення ВМД (підписання актів або інших документів, що засвідчують виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності) за відповідними експортними операціями або вказані у статті 2 Закону N 185 платежі (виставлення векселя на користь постачальників продукції, робіт, послуг, що імпортуються) за відповідними імпортними операціями здійснюються після набрання чинності Законом N 1533 (тобто, з 24.11.2009).

За вказаними експортними, імпортними операціями банками надається звіт за формою статистичної звітності N 531 "Звіт про резидентів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями1 (далі - Форма N 531) про включення до бази даних N 531 Форми N 531 інформації про операції резидентів, якщо станом на відповідну звітну дату їх розрахунки перевищуватимуть 90-денний строк, із зазначенням у колонці 15 коду 1 (узяття резидента на контроль) та у колонці 16 дати першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків.

____________
1 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 (із змінами).

Якщо оформлення ВМД (підписання актів або інших документів, що засвідчують виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності) за експортними операціями або платежі (виставлення векселя на користь постачальників продукції, робіт, послуг, що імпортуються) за імпортними операціями відбувалися до набрання Законом N 1533 чинності (тобто до 24.11.2009), то на розрахунки за вказаними експортними, імпортними операціями резидентів поширюються норми Закону N 185/94, які діяли до 24.11.2009.

За цими експортними, імпортними операціями банками надається звіт за Формою N 531 про включення до бази даних N 531 Форми N 531 інформації про операції резидентів, якщо станом на відповідну звітну дату їх розрахунки перевищуватимуть 180-денний строк, із зазначенням у колонці 15 коду 1 (узяття резидента на контроль) та у колонці 16 дати першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків.

Враховуючи вищевикладене, при здійсненні контролю за дотриманням резидентами строків розрахунків за експортними, імпортними операціями та складанні відповідної звітності про валютні операції банкам слід ураховувати вищевказані вимоги.

Виконавчий директор з питань
валютного регулювання та контролю


А. І. Балюк