ДМСУ: Про митне оформлення предметів, що ввозяться у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.11.2009 р. № 11/1-10.09/10502-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць
(крім Енергетичної регіональної та Регіональної інформаційної митниць)

Про митне оформлення предметів,
що ввозяться (пересилаються) у разі
переселення громадян на постійне
місце проживання в Україну

З метою врегулювання проблемних питань, які виникають під час проведення митного оформлення предметів (особистих речей), що переміщуються громадянами через митний кордон України при переселенні на постійне місце проживання в Україну, до внесення змін до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.11.08 №1302, вважаємо за необхідне керуватись наступними нормами.

1. Підтвердженням права громадян на здійснення митного оформлення предметів (особистих речей), що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, зі звільненням від оподаткування, згідно з вимогами статті 252 Митного кодексу України та статті 8 Закону України від 13.09.01 № 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", є такі документи та відмітки в них:

для громадян України, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом "Постійне проживання", проставленим й анульованим відповідним підрозділом міграційної служби, або з відміткою про анулювання напису "Постійне проживання", засвідченого гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина (для громадян України, які раніше виїхали за межі України тимчасово та подали клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном), та відмітками про дату поставлення та зняття з постійного консульського обліку, засвідченими гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина або анульованою відміткою про дату поставлення на постійний консульський облік, засвідченою гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина;

б) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні;

для іноземців та осіб без громадянства, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

а) паспортний документ іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою закордонним дипломатичним представництвом або консульською установою України, та/або копія дозволу на імміграцію в Україну;

б) посвідка на постійне проживання в Україні;

в) відмітка у паспортному документі іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон про наявність дозволу на постійне проживання, встановлена додатком 1 до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074;

для осіб, які набули громадянства України за територіальним походженням:

а) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні;

б) оригінал або копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства з відомостями, що підтверджують факт переселення на постійне місце проживання в Україну.

2. Для вирішення питання про можливість звільнення від оподаткування предметів (особистих речей) громадян, які набули громадянства України за територіальним походженням, крім зазначених документів та відомостей в них, слід звертати увагу, зокрема на

- дати видачі паспорта громадянина України та паспортного документа іноземця та особи без громадянства;

- документи, що свідчать про постійне проживання громадянина в країні попереднього проживання;

- копії дозволів на імміграцію, виданих компетентними органами країни попереднього проживання;

- копії документів про припинення іноземного громадянства;

- наявність листків вибуття, тощо.

Голова Служби

А.В.Макаренко

Джерело: НВО ПОВЕРХНОСТЬ МД