Звіт про повторне відстеження результативності наказу Державної митної служби України від 03.09.07 № 728

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Державної митної служби України від 03.09.07 № 728 „Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються(пересилаються) через митний кордон України” (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.07 за № 1081/14348

1. Вид та назва регуляторного акта: наказ Державної митної служби України від 03.09.07 № 728 „Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України” (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.09.07 за № 1081/14348.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності – Державна митна служби України.

3. Цілі прийняття акта.

Основними цілями наказу Державної митної служби України від 03.09.07 № 728 „Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України”(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.07 за № 1081/14348, визначено створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, удосконалення форм і методів митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються в МЕВ експрес-перевізниками, прискорення здійснення митних процедур щодо цих товарів та інших предметів, а також наближення їх до міжнародних стандартів.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 07.09.09 по 11.09.09.

5. Тип відстеження: повторне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності.

Проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, як і зазначалося в аналізі регуляторного впливу, наданого Держпідприємництву, здійснювалося шляхом співставлення даних про кількість звернень суб’єктів господарювання та громадян щодо необхідності вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень і необхідності приведення цієї процедури до міжнародних стандартів з даними базового відстеження регуляторного акта.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проведеного аналіз звернень суб’єктів господарювання, зокрема Об’єднання експрес-перевізників України, та громадян щодо необхідності вдосконалення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, механізмів визначення місця розташування центральної (регіональної) сортувальної станції та обладнання зон митного контролю; порядків повернення відправникам товарів та інших предметів і переадресування відправлень; заповнення митної декларації, у тому числі форми М 16; переміщення (пересилання) й перевантаження товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем і переміщуються до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція; здійснення митного оформлення товарів та інших предметів, для декларування яких вантажна митна декларація не використовується; зберігання перевізником відправлень до завершення митного оформлення; нарахування податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів тощо.

Соціологічне дослідження не проводилося, оскільки відстеження результативності цього регуляторного акта дія цього стосувалось виключно посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури в центральних (регіональних) сортувальних станціях експрес-перевізників України щодо товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях, і безпосередньо не зачіпає інтересів суб’єктів господарювання.

У період повторного відстеження до Державної митної служби України надійшло (07.09.09) звернення Об’єднання експрес-перевізників від 04.09.09 № 07/1-09 стосовно внесення змін до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1948, що є одним з базових документів, на підставі яких розроблено Інструкцію з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України”(зі змінами), затверджену наказом Державної митної служби України від 03.09.07 № 728 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.09.07 за № 1081/14348, а також внесення змін до цієї Інструкції, у зв’язку з набранням чинності Закону України від 04.06.09 № 1451-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

З огляду на вищевикладене, відповідно до розпорядження Голови Державної митної служби України від 09.09.09 № 83/1-р, за результатами проведеного засідання Консультативної групи з питань взаємодії митних органів з експрес-перевізниками створено експертні групи з опрацювання питань:

– спрощення порядку декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних експрес-відправленнях на адреси громадян, у зв’язку з набуттям чинності Законом України від 04.06.09 № 1451-VI і внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1948;

– здійснення контролю за переміщення товарів у міжнародних експрес-відправленнях за реєстром повідомлень про транзитне переміщення міжнародних експрес-відправлень і підготовки пропозицій щодо внесення відповідних змін до Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 03.09.07 № 728, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.09.07 за № 1081/14348.

За станом на даний час ведеться робота вказаних експертних груп в напрямі приведення у відповідність Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1948, Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 03.09.07 № 728, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.09.07 за № 1081/14348, змінам, внесеним Законом України від 04.06.09 № 1451-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів”, таких законодавчих актів України: статті 1 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV і Закону України „Про податок на додану вартість” від 03.04.97 № 168/97-ВР.

Підготовлені Держмитслужбою України проекти нормативно-правових актів будуть надіслані, в установленому законодавством порядку, на опрацювання та погодження зацікавленим міністерствам та відомствам.

Джерело: Держмитслужба України