ДМСУ: щодо Анкети для проведення аналізу стану дотримання норм наказу ДМСУ від 27.10.06 № 946 митницями та громадськими радами

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю
04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г
Телефони: (044) 247-28-47, 247-26-86    Факс: (044) 247-28-47
е:Mail: dmsu@customs.gov.ua


26 /1-494-еп від 28.09.09

Керівникам регіональних митниць, митниць

 Листом Держмитслужби України від 18.09.09 № 11/3-10.26/8987-ЕП регіональним митницям та митницям було надіслано Анкету для проведення аналізу стану дотримання норм наказу ДМСУ від 27.10.06 № 946 митними органами та громадськими радами, створеними при них.

Звертаємо вашу увагу, що основною метою проведення даного аналізу є визначення реального стану справ у співпраці митних органів та громадських рад, що при них створені.

Наголошуємо, що оцінити внесок громадських рад у процес організації двосторонньої співпраці для нас не менш важливо, ніж оцінити роботу митних органів з громадськістю.

Слід зазначити, що позиція Правління Громадської ради при Держмитслужбі України в оцінці стану співпраці однозначна – пасивність митних органів. Держмитслужба не виключає такого стану речей, проте вважаємо, що така ситуація викликана також неготовністю до активного діалогу безпосередньо громадськістю. Це, на нашу думку, може пояснюватись тим, що для деяких регіонів існуючий формат співпраці є надто інтенсивним, а тому не ефективним та не результативним.

Для організації максимально плідної співпраці із зацікавленою громадськістю у майбутньому, нам необхідно отримати об’єктивні дані, які відображають реальний стан речей у цій сфері на сьогодні. Завданнями цього анкетування є не лише виявити реальний та об’єктивний стан речей, але й на основі аналізу внести зміни до діючих Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, затверджених наказом Держмитслужби від 27.10.06 № 946.

Просимо врахувати викладену інформацію при проведенні аналізу та при підготовці відповідей на запитання анкети, а також звертаємо увагу на необхідність залучення до анкетування членів громадських рад при очолюваних вами митних органах. Це, на наш погляд, дозволить врахувати думку громадських рад при проведенні аналізу.

Начальник Відділу

С.Д.Судак