ДМСУ: Щодо контролю за експортом товарів

ДЕРЖАВНА МИТНА

СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.10.2008 р. N 11/2-27/11717-ЕП

Начальникам регіональних митниць,
митниць
Щодо контролю

за експортом товарів

Держмитслужбою України вивчено та проаналізовано інформацію митних органів про виконання ними протягом 2008 року наказу Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 12.07.04 р. N 512/387 "Про затвердження Порядку взаємодії митних i податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами ЗЕД", листа Держмитслужби України від 12.06.08 N 11/1-27/6527-ЕП.

Отримані результати свідчать про недостатню роботу митниць по використанню встановлених критеріїв ризиків при проведенні моніторингу експортних операцій, формальний підхід митниць при проведенні додаткових форм митного контролю, заходів по виконанню вказаних документів.

У зв'язку з викладеним, встановити:

забезпечення відбору та проведення поглибленного аналізу експортних ВМД на товари, задекларована фактурна вартість одного кілограму, що експортується становить або перевищує 1000 грн при переміщенні автомобільним, залізничним або морським транспортом, а 2000 грн - при переміщенні повітряним транспортом та надавати обгрунтовані письмові висновки для погодження з Департаментом аналітичної роботи та інформаційного моніторингу прийнятого рішеня щодо проведення митного оформлення з надсиланням засобами електронного зв'язку документів митного оформлення:

- ВМД, комерційних та товаросупровідних документів;

- документів, згідно яких можливо визначити реального виробника товару, а також паспорт на товар та калькуляцію вартості підприємства-виробника;

- сертифікат походження товару;

- експортний сертифікат якості;

- атестат акредитації лабораторії (у разі необхідностi);

- у разі купівлі товару через посередника (комісіонера), у тому числі нерезидента України, необхідно надати договір купівлі-продажу, експортну ВМД, рахунок-фактуру, податкові накладні, інші документи із зазначенням вартості товару).

Вказані у попередньому абзаці вимоги не стосуються виключень, передбачених пунктом 3 додатку 1 Переліку критеріїв ризику, що використовуються при проведенні моніторингу експортних операцій встановлених листом Держмитслужби України від 12.06.08 N 11/1-27/6527-ЕП.

Керівникам митних органів наголошую на безумовне виконання та персональну відповідальність за дотримання нормативно-правових актів з питань митного оформлення та повноту здійснення необхідних митних процедур щодо товарів, які експортуються.

Перший заступник
Голови Служби А.Є.Гутник