Ліцензування митних брокерів

Щодо можливості анулювання кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера

Лист ДМСУ Щодо можливості анулювання кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера у разі набрання законної сили протягом календарного року трьома і більше постановами суду

Лист ДМСУ: Щодо організації контролю за провадженням посередницької діяльності митних брокерів та представників митних брокерів.

За результатами проведеної аналітичної роботи Департаментом організації митного контролю та роботи митних посередників встановлено недостатній рівень організації контролю за провадженням посередницької діяльності митних брокерів та представників митних брокерів.

Здійснення даного виду посередницької діяльності у галузі митної справи є достатньо врегульованим з точки зору нормативно-правового забезпечення.

Як свідчать матеріали аналізу, митницями не здійснюється належний контроль та, відповідно, не вживаються заходи належного реагування та не виконуються вимоги, які містить Розділ ІІ Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера», затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.2009 № 1169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2009 за № 1259/17275.

Не приділяється увага питанню проведення на постійній основі вивчення та моніторингу стану справ із кількісними показниками фактично оформлених карток відмов у відповідності до пункту 4.2. згаданого Порядку...

Проект: Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження посередницької діяльності митного брокера

Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження посередницької діяльності митного брокера та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"

Нові ліцензійні умови провадження діяльності митного брокера

З метою проведення робочої зустрічі з питань удосконалення нормативно - правових актів, що регламентують процедуру прийняття іспитів у представників митних брокерів та обговорення питань внесення змін до Ліцензійних умов на право провадження посередницької діяльності митного брокера Державною митною службою України прийнято рішення про проведення робочої зустрічі з порушених вище питань.

Робоча зустріч відбудеться 20 травня 2010 року об 11:00 годині

Лист ДМСУ: Щодо отримання митними брокерами посвідчень нового зразка та закінчення терміну дії посвідчення старого зразка

Термін взяття на облік представників митних брокерів, які мають кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера, видане відповідно до Тимчасового порядку діяльності митних брокерів та їх представників, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.11.2008 № 1134 закінчується 19.05.2010.

Проект ЗУ Про внесення змін до деяких Законів України щодо зменшення кількості видів діяльності, що підлягають ліцензуванню

Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України вноситься проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню".

ПРОЕКТ ЗУ: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

Група народних депутатів внесла на розгляд парламенту законопроект № 6153, що коректує принципи державної політики в сфері ліцензування господарської діяльності.

У зв'язку із введенням такого критерію передбачене скасування ліцензування значної кількості видів господарської діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної, турагентської, діяльності митних брокерів і перевізників,геодезистів і картографів, а також виробників автобусів і автомобілів.

Порівняльна таблиця діючих Ліцензійних умов провадження діяльності митного брокера та проекту Ліцензійних умов

Асоціацією митних брокерів України підготовлено Порівняльну таблицю до проекту Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера.

RSS-матеріал