Листи державних органів

Повідомлення Міндоходів: Звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску подається не пізніше 20 вересня 2013 року

Останнім днем подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску є 20 вересня 2013 року.

Лист ДПА щодо механізму сплати єдиного податку суб'єктами малого підприємництва в умовах дії Податкового кодексу України

У зв'язку з надходженням численних запитів від регіональних органів державної податкової служби та від платників податків Державна податкова адміністрація України надає роз'яснення щодо механізму сплати єдиного податку суб'єктами малого підприємництва в умовах дії Податкового кодексу України.

Лист СБУ: про належність/неналежність до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

СБУ повідомило Держмитслужбу, що аналіз матеріалів звернень фізичних та юридичних осіб щодо отримання висновку СБУ про належність/неналежність до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та товарів подвійного використання за 2010 рік показав, що автомагнітоли, домашні кінотеатри, відеомонітори, принтери, комп'ютерні маніпулятори, клавіатури та мобільні телефони за кодами УКТЗЕД збігаються з товарами наведеними у розділі 5 частіші 3 Списку, але їх митне оформлення можливо здійснювати без висновку СБУ.

Практика розгляду судами адміністративних справ щодо спорів, пов’язаних зі справлянням податків і зборів митними органами

Таким чином, якщо митні органи, приймаючи вантажні митні декларації та пропускаючи товар на митну територію України, погоджувалися з відомостями щодо звільнення позивача від сплати ПДВ, чи з кодом товарної номенклатури, зазначеної імпортером, то відповідно до п. 10.3 ст. 10 Закону № 168/97-ВР та підпункту 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону № 2181-ІІІ Митниця не має правових підстав для прийняття податкових повідомлень–рішень про нарахування податкових зобов’язань у зв’язку з помилковим визначенням коду товарної номенклатури, зокрема, з посиланням на результати камеральної перевірки та на положення підпункту «в» підпункту 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону № 2181-ІІІ, дія якого не поширюється на митні органи.

Митне оформлення транспортних засобів, призначених для особистого користування членами дипломатичного персоналу...

Митне оформлення транспортних засобів, призначених для особистого користування членами дипломатичного персоналу та членами їх сімей, здійснюється митними органами виключно на законодавчих засадах, повідомляє Держмитслужба України.

На даний час механізм ввезення на митну територію України транспортних засобів, що належать членам дипломатичного персоналу представництв іноземних держав та членам їхніх сімей регулюються положеннями міжнародних договорів (Віденська конвенція Про дипломатичні зносини 1961 року) та законодавством України з питань митної справи, в першу чергу, Митним кодексом України.

Крім того, норми міжнародних конвенцій, що регулюють дипломатичні зносини, також не містять положень щодо можливих митних обмежень на використання товарів, пропущених на митну територію держави з наданням митних пільг, передбачених цими конвенціями...

Відповідь Державної митної служби на відкритий лист Української зернової асоціації

Державна митна служба є прозорою у своїй діяльності та відкритою для суспільства та засобів масової інформації. Позиція керівництва Держмитслужби базується на тому, що результати роботи митних органів, які мають безпосередній вплив на діяльність суб’єктів підприємництва, повинні бути публічними та відкритими для суспільства. Тільки таким чином можна досягти належного рівня порозуміння та взаємодії між державною та бізнесом, зробити діяльність митних органів зрозумілою з огляду на форми, методи та цілі.

За останні півроку робота Держмитслужби стала максимально відкритою для засобів масової інформації, Для нас не існує закритих тем, ми готові звітувати перед суспільством за результати своєї роботи, нести відповідальність за прийняті рішення та реалізовані заходи...

НБУ: щодо заповнення графи 44 вантажної митної декларації за наявності у зовнішньоекономічному договорі (контракті) двох дат

Роз'яснення щодо заповнення графи 44 вантажної митної декларації за наявності у зовнішньоекономічному договорі (контракті) двох дат підписання

Щодо чинності Розпорядження КМУ

Міністерством юстиції України розглянуто лист Державної митної служби України щодо чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.09 № 1689-р "Про скасування окремих пунктів Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" та повідомляється.

Держкопідприємництва роз'яснює щодо найменування підприємства, засновником якого виступає громадська організація

Підприємство об'єднання громадян за способом утворення є унітарним підприємством та має організаційно-правову форму "підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)".

RSS-матеріал