Дата визначення валового доходу при експорті товарів

За якою датою визначається валовий дохід при експорті товарів: за датою оформлення вантажної митної декларації чи за датою вручення товару перевізнику?

    Відповідно до пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, яка сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку – дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Відповідно до п. 1.31 ст. 1 Закону № 334/94-ВР продаж товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів комісії, схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу прав власності на такі товари.

Відповідно до ст. 334 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями) право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання доставки.

Відповідь підготовлено за сприяння:
Заступника директора Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) ДПА України, Олексія Задорожного

Заступника директора Департаменту – начальника відділу адміністрування податку на прибуток та податкових платежів, Валентина Завгороднєва

Джерело: "Вісник податкової служби України"